Σάββατο, 25 Απριλίου 2009

Forget the kings and the soldiers!

At Brazil's Museum of the Person, 10,000 Voices Tell a Nation's Story
http://online.wsj.com/article/SB123716837027436821.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου