Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

It's Our Theatre

It's Our Theatre from artscouncilengland on Vimeo.his project is bringing an urban artform (hip-hop) into a rural setting and is relying on a complex network of partnerships to deliver. THEATRE IS… are explicitly testing obstacles to participation and seeing to what extent they can alleviate them.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου